Công ty TNHH Top TA Odoo Version 11.0

Information about the Công ty TNHH Top TA instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

CRM
Leads, Opportunities, Activities
Inventory Management
Inventory, Logistics, Warehousing
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Invoicing Management
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Danh mục nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Backend Theme V11
Besco Connector Base
Besco Connector Install Client
BESCO Contacts Directory
CLIENT: Besco Ecom Init
CLIENT: Besco Ecom Onhand
Besco Loyalty Init Data For Client
Besco Loyalty Init Data For Client
BESCO Product
BESCO Sales Management
BESCO Sale Pricelist
CLIENT: Besco Update Order Status
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
Product - Pricelist Event Applied
Toppapa Email Template
Toppapa Product
Website Email Confirmation
Website Force Language
Change method of getting default the language in website
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận